+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Кликнете за да зголемете.Во периодот од 30 септември до 2 октомври 2016 година, во Струмица се одржа III Конгрес на геолозите на Македонија, на којшто Групацијата Copin прочита Реферат (можете да го преземете Рефератот преку линк подолу). Организатор на овој конгрес беше Македонското геолошко друштво.

Во текот на работата на Конгресот, компанијата Sardich MC доби благодарност од името на Македонското геолошко друштво за поддршката во организацијата и спроведувањето на III Конгрес на геолозите на Македонија.

 

Преземете го Рефератот на Групацијата Copin:

EN (PDF) EN (PDF)