+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

На 29.09.2016 година беше извршена обука за вработените во подружницата на Sardich MC во Пирава, а на 21.11.2016 година беше извршена обука на работниците на изведувачот Фабрика Карпош за статусот на биодиверзитетот во опфатот на проектот.