+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Дмитро Сироштан, главен геолог на Copper Investments JSC, стана член на AusIMM во ноември 2016 година

Во сегашно време, во групата компании работат двајца вработени, кои што се членови на Австрало-азискиот Институт за рударство и металургија (AusIMM)