+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

 

Во текот на периодот од 15 до 17 ноември 2016 година компанијата АТАРФИЛ спроведуваше лабораториско тестирање на техничкото решение на Сардич МЦ ДООЕЛ за хидроизолација на одлагалиштата за лужење за проектот Казандол

Целта на овој тест беше да се потврди интегритетот на геомембраната ATARFIL HD 2.00 мм под определените услови