+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

15 декември 2016 година огревно дрво кое е добиено од површините на кои Сардич МЦ го гради рударскиот комплекс беше одлучено да се донираат во ОУ „Цветан Димов“ во Казандол, со цел да се овозможат подобри услови за настава на учениците