+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

На ден 29.11.2016 од страна на Главниот Технолог на Рудник Казандол – Зоран Вучковски, на децата од село Казандол им е одржана презентација за Влијанието на Рудник Казандол на околината. Самата презентација е направена на Македонски и Турски Јазик за да биде разбирлива за сите присутни на самата презентација