+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Документи:

MK (PDF) Барање за интервенција од Пирава MK (PDF) МК (PDF) Известување до Градоначалник MK (PDF)

Почитувани граѓани,

Месната заедница во Пирава се обрати до Компанијата Sardich MC со писмено барање за отстранување на проблемот со водоснабдувањето на граѓаните со вода за пиење, кој го имаат веќе подолг период, од причина што каптажата која се наоѓа североисточно од Пирава била затрупана со чакал и земја.

За таа цел, ве известуваме дека Компанијата Sardich MC е подготвена да го отстрани натрупаниот чакал и земја.

Оваа е само дел од многубројните интервенции на Компанијата Sardich MC за помош на граѓаните на Општина Валандово по нивно барање.

Во продолжение можете да ги видете барањето за интервенција од месната заедница во Пирава и известувањето од Sardich MC до Градоначалникот на Општина Валандово.