+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

На 12 и 13 јуни 2018 година во Скопје, Република Македонија, се одржа меѓународна конференција за рударска индустрија, Minex. Како учесник на конференцијата и спонзор на една од сесиите настапи компанијата Sardich MC.

Управителот на компанијата, Игор Богданов, настапи со презентација на тема заштита на животната средина. Во презентацијата беа претставени основните аспекти на проектот на компанијата – Рударски комплекс за производство на бакарни катоди Казандол, кои се однесуваат на заштитата на животната средина.