+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Компанијата Sardich MC ја продолжува својата дејност во сферата на социјалната одговорност со организација на скромна вечера по повод празникот, на 15 јуни во селото Казандол.