+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Од почетокот на работата на рударскиот комплекс е минирано, дробено, сортирано и складирано на одлагалиштата за руда повеќе од 400 илјади тони бакарна руда.

Во првиот квартал на 2018 година е завршена изградбата на работното и акумулационото езеро – основните објекти што го сочинуваат комплексот за течна екстракција.

Завршени се градежните работи во производствениот комплекс, во тек е монтажата на технолошката опрема.