+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

https://www.brif.mk/video-zaev-za-odlukata-na-vlada-za-kazandol-se-raskinuva-dogovorot-za-rudnikot-poradi-neispolnuvane-kluchna-obvrska/

На 27 март 2018 година, на прес-конференцијата Премиерот на Република Македонија ја објави одлуката на Владата за еднострано раскинување договорот за концесија за експлоатација во Казандол, во врска со што работите на рудникот се стопирани.

Компанијата Sardich MC им се извинува на вработените и партнерите погодени од оваа незаконска одлука.

Инвеститорите на компанијата, крајно незадоволни од ситуацијата, беа принудени да покренат меѓународна арбитража во Меѓународниот центар за решавање на инвестициски спорови при Светската банка (ICSID) против Владата на Република Македонија, со цел заштита на своите права и надомест на претрпена штета.