+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Кликнете за да зголемите.Врз основа на Одлуката на Владата на Република Македонија, Министерот за економија г. Беким Незири го потпиша договорот со “Sardich MC” за доделување концесија за експлоатација на минерални ресурси при наоѓалиштето „Казандол“.