+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Кликнете за да зголемите.По заклучокот од јавната расправа, посебна Комисија од Министерството за животна средина и просторно планирање го прегледа Проектот за проценка изготвен од "Sardich MC” и ја потврди неговата усогласеност со сите барања кои ги имаат сличните проекти.

Врз основа на извештајот од горенаведената Комисија, Министерството за животна средина и просторно планирање издаде официјална Одлука за согласност за Проектот за проценка на влијанието врз животната средина на 2 јули, 2015 г.