+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

"Sardich MC” започна долгорочна соработка со “Outotec” (Финска), која беше одбрана како стратешки партнер за технологии и инеженерство. “Outotec” беше избрана како меѓународна компанија со најголемо искуство во проектирање и набавка на основна опрема (користејќи ја технологијата на лужење и електролиза) за рударските постројки.