+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Кликнете за да зголемите.За постигнувањето на целосна усогласеност со меѓународните рударски стандарди требаше да се направи класификација на ресурсите според Кодот ЈОРК (2012).

За претходнонаведената цел се ангажираа експерти со потребната акредитација од "Outotec" (Финска).