+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

“Sardich MC", поддржани од невладината организација “Lions Club–Center” , активно учествуваа во настаните на акцијата „Ден на дрвото – Засади ја својата иднина!“ на 2 декември, 2015 г. Со помош на “Sardich MC” се организира засадување во три региони од Република Македонија.