+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

"Sardich MC” склучи договор за стратешко партнерство со компанијата “Iontech 2000” за извршување на градежниот проект за рударски комплекс за производство на катоден бакар „Казандол“. “Iontech 2000” беше избрана за партнер поради фактот што за време на нејзино постоење, почнувајќи од 1990 г., компанијата стекна големо искуство во проектирање на хидрометалуршки погони и опрема во регионот.