+389(2)3066002 info@copin.mk

Преземете ја целосната верзија на соопштение:

EN (PDF) EN (PDF) MK (PDF) MK (PDF) RU (PDF) RU (PDF)

Компанијата Sardich MC е партнер на општествени организации, ги поддржува развитокот на културното наследство и спортот во регионот, редовно пружи организациска, материјална и финансиска поддршка на локалното население што живее во близина на областа на реализацијата на проектите на компанијата.

13 мај 2016 година, на Осмата национална конференција на членовите на Lions Club од дистриктот 132, на компанијата Sardich MC ѝ беше врачена плакета од Меѓународната организација Lions Club.