+389(2)3066002 info@copin.mk

Главните партнери на групацијата Copin

Во спроведувањето на своите проекти Copper Investments JSC и Sardich MC активно соработуваат со компании како:

Outotec (Финска)

 • Проектант и снабдувач на основната опрема за фабриката SX-EW.
 • Компанија со изградени над 30 SX-EW фабрики во 10 земји на светот.
 • Продажба (2014) изнесува €1,4 милијарди.
 • Бројот на вработени - околу 5,000.
 • Годишни трошоци за истражување и развој околу €40 милиони.
 • Канцеларии во 30 земји низ целиот свет.
 • Испораки во повеќе од 80 земји.

 

Преземете ја презентацијата:

Iontech 2000 (Бугариjа)

 • Проектант на инфраструктурата на рударскиот комплекс.
 • Главен проектант на сличен комплекс за производство на бакарни катоди во наоѓалиштето Бучим (Македонија).
 • Инженерски услуги во рударството и хемиската индустрија.
 • Консалтинг, инженеринг, проектирање, набавка, изградба и управување со проекти.
 • Лужење, јонска размена, течна екстракција и фабрики за електролиза.
 • Хидрометалуршка преработка на отпадот од рударството и металургијата.
 • Санација на контаминираната почва и вода.

Преземете ја презентацијата: