+389(2)3066002 info@copin.mk

НАШИТЕ ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ:

 

Одржлив развој

Еколошка безбедност, економска ефикасност и социјална одговорност се три неразделни компоненти на нашата политика.

 

Транспарентност

Безусловно почитување на законите, правилата и процедурите, регулативите и стандардите во однос на сите аспекти на нашите активности.

 

Одговорност

Потенцијал за раст на нашата компанија се базира на континуирана оптимизација на производство со цел да се зголеми ефикасност на истото.